Korčula
Forecast Nov 21 2017
mostly sunny 17°C BFT: NE 2-3

NE 2-3